Ngày 20/03/2017 08:15:15
Niềm vui của người trồng Củ Sắn
Nhắc đến Củ Sắn Vĩnh Long không đâu khác hơn là Lục Sĩ Thành- Trà Ôn với diện tích hàng vụ lên đến hơn 110 ha. Đây là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao vụ mùa ngắn. Trong năm có thể trồng ở hai thời điểm trong vụ Đông Xuân.