Ngày 20/03/2017 08:18:36
Trà Ôn: Tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 3/2017
Thực hiện chương trình công tác tuyên giáo năm 2017, ngày 16/3/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên thường kỳ tháng 3/2017. Đồng chí Nghị Quốc Phục- Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị, cùng 50 đại biểu tham dự.

      

   Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai các nội dung quan trọng, gồm: thực trạng lễ hội nước ta hiện nay; nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong tình hình mới; Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn hướng đến xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế quốc tế.

    Phát biểu chỉ đạo và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nghị Quốc Phục- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong quý I/2017, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc bầu cử trưởng, phó trưởng ấp, khóm, khu, thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn (nhiệm kỳ 2017- 2019), Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (nhiệm kỳ 2017- 2019), gắn với thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo, biên giới quốc gia, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

 

Thanh Hiếu


Các tin khác