Ngày 21/03/2017 08:50:56
Kết quả khảo sát cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Trà Ôn
Vừa qua, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đã tiến hành khảo sát công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc thi tại huyện Trà Ôn.

    Kết quả: Phòng Giáo dục và Đào tạo có 44/45 trường tham gia với 1.350 sản phẩm. Dự kiến có 106 sản phẩm dự thi cấp huyện, 10 sản phẩm dự thi cấp tỉnh.

    Trường THPT Hựu Thành có 24 ý tưởng, hoàn thiện 10 sản phẩm. Dự kiến tổ chức cuộc thi cấp trường vào tháng 3/2017.

    Trường THPT Trà Ôn có 32 ý tưởng, hoàn thiện 10 sản phẩm. Dự kiến tổ chức hội thi cuộc thi cấp trường vào tháng 4/2017.

    Trường THCS- THPT Hoà Bình có 66 ý tưởng, hoàn thiện 26 sản phẩm. Dự kiến tổ chức cuộc thi cấp trường vào tháng 3/2017.

    Trường THPT Lê Thanh Mừng  có 28 sản phẩm. Dự kiến chọn 05 sản phẩm dự thi cấp tỉnh.

    Trường THPT Vĩnh Xuân có 144 sản phẩm. Dự kiến chọn 10 sản phẩm tham dự cấp tỉnh.

    Ban tổ chức đánh giá cao công tác chuẩn bị của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục có kế hoạch nâng cấp bổ sung cho các ý tưởng theo lộ trình. Huy động sự tham gia nhiều hơn của giáo viên, cha mẹ học sinh. Hoàn thiện kỹ thuật và triển khai thực hiện đề tài sản phẩm, nâng cao hiệu quả cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VI, năm học 2016-2017./.

                                                                            

                                                                                      Ngọc Bích


Các tin khác