Ngày 17/05/2017 22:59:56
Trà Ôn: Hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 ở bước 1

Ngày 16/5/2017 Huyện ủy Trà Ôn tổ chức hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 ở bước 1 cho 240 cán bộ chủ chốt cấp huyện và xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thanh Triều, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Theo Kế hoạch số 63-KH/HU, ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Hướng dẫn số 02-HD/BTCHU, ngày 19/4/2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung: Bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện.

Trình tự: Dự kiến danh sách BCH đương nhiệm, danh sách quy hoạch BCH được phê duyệt, danh sách cán bộ có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện để cán bộ dự hội nghị xem xét lựa chọn ghi phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ của huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Định hướng tiêu chuẩn, cơ cấu quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025: Số lượng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy có số lượng từ 1,5 - 2 lần so với số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đương nhiệm.

Về lý luận chính trị: 70% tốt nghiệp cao cấp, cử nhân hoặc đang học cao cấp; 30% tốt nghiệp trung cấp. Chuyên môn nghiệp: 100% tốt nghiệp Đại học hoặc đang học Đại học.

Về cơ cấu độ tuổi: Dưới 30 tuổi: không dưới 20%; Từ 35 đến 45 tuổi: khoảng 40-50%; Trên 45 tuổi: khoảng 30-40%. 

Về cơ cấu nữ: 20% trở lên so với tổng số được quy hoạch; Về cơ cấu dân tộc: 15% trở lên.

Thời gian nộp phiếu lại: Vào lúc 9h sáng ngày 17/5/2017 tại Ban Tổ chức Huyện ủy; sau đó Tổ kiểm phiếu tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu.


Dự kiến hội nghị bước 2 tiến hành vào ngày 19/5/2017.

Chí Hiếu

 

Các tin khác