Ngày 15/05/2019 21:13:32
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân thị trấn

Ngày 14/5/2019, Viện KSND huyện Trà Ôn tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân thị trấn.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghe đại diện y ban nhân dân thị trấn báo cáo kết quả giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại địa phương; theo báo cáo của UBND thị trấn, từ ngày 26/5/2018 đến ngày 30/4/2019 Ủy ban Nhân dân thị trấn Trà Ôn hiện đang quản lý, giáo dục 02 bị án đang chấp hành án do Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Trà Ôn chuyển giao về cho UBND thị trấn theo dõi. Hồ sơ quản lý, theo dõi UBND thị trấn đã chỉ đạo cho Công an thị trấn mở hồ sơ theo dõi, quản lý từng đối tượng; việc ghi chép luôn đảm bảo đúng cột mục và đúng theo luật định.

Qua kết quả kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân thị trấn cho thấy Ủy ban nhân dân quan tâm thực hiện tốt công tác giám sát, giáo dục những người đang chấp hành án phạt tù như: lập sổ theo dõi việc tiếp nhận, quản lý, tổ chức giám sát và giáo dục; phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo; có nhận xét của người trực tiếp giám sát, giáo dục và tự nhận xét của người chấp hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn chỉ đạo cán bộ bổ sung những thiếu sót và tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại địa phương, góp phần vào việc ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. /.  

 Trung Hiếu

 

Các tin khác