Ngày 15/05/2019 21:51:03
Thị trấn Trà Ôn triển khai xây dựng đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường đal khu 10B.

 

Tiếp tục thực hiện chương trình công tác trọng tâm của UBND thị trấn và nghị quyết HĐND thị trấn Trà Ôn năm 2019, ngày 15/5/2019 Ủy ban nhân dân thị trấn Trà Ôn tổ chức triển khai đầu tư xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường đal thuộc khu 10B thị trấn Trà Ôn.

Tổng chiều dài 950m, quy cách: Trồng ống thép, trụ tráng xi măng, kéo dây điện gắn bóng đèn với kinh phí 32.040.000 đồng, trong đó vận động nhân dân đóng góp 15.400.000 đồng; phần kinh phí còn lại do UBND thị trấn hỗ trợ từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018 của UBND thị trấn. Đây là tuyến đường đal đầu tiên trên địa bàn Thị Trấn Trà Ôn được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, thời gian tới, thị trấn sẽ tiếp tục vận động nhân dân để thực hiện các tuyến đường dal còn lại trên địa bàn.

Khi đưa vào sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng sẽ phục vụ tốt hơn việc đi lại cho nhân dân trong khu cũng như góp phần đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn./.

Trung Hiếu

 


Các tin khác