Hỏi - Đáp

Câu hỏi:
Xin Ban biên tập cho tôi Nghị quyết số 139/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/2007/NQ.HĐND về mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Cám ơn. 13/06/2014
Trả lời:
Bạn có thể vào đường dẫn sau đề xem nội dung Nghị quyết số 139/2010/NQ-UBND, ngày 10/12/2010 : http://qppl.vinhlong.gov.vn Thân ái chào bạn!