Thông tin về mã độc WannaCry
(15/05/2017 20:18:54)

 

 

http://vncert.vn/baiviet.php?id=60

http://ais.gov.vn/tin-noi-bat/cuc-an-toan-thong-tin-canh-bao-va-khuyen-nghi-xu-ly-gap-toi-nguoi-dan-doanh-nghiep-va-cac-to-chuc.htm

http://sohoa.vnexpress.net/photo/bao-mat/atm-don-canh-sat-trung-quoc-bi-te-liet-vi-wannacry-3584973.html