Thủ tục hành chính Xem tiếp

Vĩnh Long, ban hành Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Nhằm để trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, thống nhất về mặt nhận thức, hiểu rõ về cách thức thực hiện các thủ tục hành chính.