Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
HĐND huyện
 Đỗ Văn ThànhP. Chủ tịch703770323 dvthanh.hto@vinhlong.gov.vn
 Dương Văn DânUVTT HĐND703770323 dvdan.hto@vinhlong.gov.vn
Văn Phòng HĐND-UBND Huyện
 Nguyễn Thanh Triều Chủ tịch0703770329  nttrieu.hto@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Văn Bé Hai Chánh văn phòng 0703770304  hvbhai.hto@vinhlong.gov.vn
 Trương Kế Truyền P. Chủ tịch0703771433  tktruyen.hto@vinhlong.gov.vn
 Lưu Chí Thương P.Chánh Vphòng0703770206  lcthuong.hto@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Quốc Triều P.Chánh Vphòng0703771800 nqtrieu.hto@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn TrạngP. Chủ tịch  nvtrang.hto@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thành Ân Phó Chủ tịch0703770210  ntan.hto@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Phương Bình CV CNTT0703770204  npbinh.hto@vinhlong.gov.vn
 Quãng Thành Định CB nghiên cứu0703770204 qtdinh.hto@vinhlong.gov.vn
 Đặng Thị Hồng Đang Văn Thư 0703770204  dthdang.hto@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thị Hoa Đào Cán bộ VTLT0703770206  pthdao.hto@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Tấn Hiền Chuyên viên0703770206 nthien.hto@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn Em Tổ viên tổ TNHS0703772200 nvem.hto@vinhlong.gov.vn
 Võ Thành B CB.nghiên cứu kiêm kế toán0703770204 vtb.hto@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Vũ Trường Giang Công chức0703770206   
 Trần Ngọc DiệuCB nghiên cứu 0703770204  
 Hồ Thị Thiên KiềuCB nghiên cứu 0703770204  
 Phạm Mỹ PhượngCB nghiên cứu 0703770204  
 Nguyễn Tấn HiềnTổ viên tổ TNHS0703772200 nthien.hto@vinhlong.gov.vn
 Trần Hoàng HưngTài xế0703770204  
 Đặng Quốc HùngTài xế0703770204  
Phòng Nội vụ
 Lê Thị Thuý Kiều Trưởng phòng0703771580 lttkieu.hto@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn Phúc P.Trưởng phòng0703771580  
 Phạm Văn ThạnhP.Trưởng phòng0703771580  
 Phan Thị Kim LoanCán sự BC-TL0703771580  
 Trần Công ĐiệnCông chức0703771580  
 Kiều Thị Bé TrangVăn thư lưu trữ0703771580  
 Trần Thị MenCông chức0703771580  
 Chấp Thị HàKế toán0703771580  
Phòng Tài chính - Kế hoạch
 Đặng Thành Thẹn Trưởng phòng 0703770305  
 Trần Quốc ĐiệnTrưởng phòng0703770365  tqdien.hto@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn LâmP.Trưởng phòng0703770365  
 Nguyễn Minh Tấn P.Trưởng phòng0703770305  
 Nguyễn Văn Quới Kế toán trưởng0703770305  
 Nguyễn Kim TươiVăn thư - thủ quỹ0703770365  
 Nguyễn Hoàng AnhCông chức0703770365  
 Lê Thị Huyền TrânKế toán viên 0703770305  
 Nguyễn Thị Kim LoanKế toán viên 0703770305 ntkloan.hto@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hoàng ThoạiCB HS kiêm quản trang0703770365  
 Đặng Phước Hậu CB Lao động-XĐGN0703770365  
 Nguyễn Thanh TúCông chức 0703770305  
 Nguyễn Văn ThuậnKế toán viên 0703770305  
 Bùi Trường AnCông chức0703770365  
 Nguyễn Thị MếnCông chức0703770365  
 Trần Khắc HuyCán bộ XDCB 0703770305  
Phòng Nông nghiệp & PTNT
 Lê Quốc Cường Trưởng phòng 0703770201  
 Nguyễn Văn Tám P.Trưởng phòng0703770201 nvtam.hto@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Minh Thuấn P.Trưởng phòng0703770201 nmthuan.hto@vinhlong.gov.vn
 Phan Văn DanhCBKT0703770201 pvdanh.hto@vinhlong.gov.vn
 Đoàn Hồng ThắmKế toán0703770201  
 Cao Nguyễn Phương Khanh CB Thuỷ sản0703770201  
 Nguyễn Thị Tuyết Nga CB Thú Y0703770201  
Phòng Công thương
 Trần Hữu Nguyên Trưởng phòng 0703770332 thnguyen.hto@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Ngọc Đức P.Trưởng phòng0703770332  
 Võ Hồng QuậnP.Trưởng phòng0703770332 vhquan.hto@vinhlong.gov.vn
 Phạm Văn TùngP.Trưởng phòng0703770332 pvtung.hto@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Mai HiềnKỹ sư0703770332  
 Nguyễn Minh TâmKỹ thuật viên0703770332  
 Bùi Phước Lâm Cán bộ CN TTCN0703770332  
 Lâm Hữu ĐoànChuyên viên0703770332  
 Nguyễn Xuân ThiệnCán sự0703770332  
 Lê Minh ThiCán sự0703770332  
 Nguyễn Thị Mỹ LinhVăn thư - thủ quỹ0703770332  
Thanh tra
 Nguyễn Quốc Dùng Chánh Thanh tra0707370303 nqdung.hto@vinhlong.gov.vn
 Đỗ Văn SáuP. Chánh Ttra0703770303  
 Dương Văn HậnT tra viên0703770303  
 Nguyễn Thanh TuyềnT tra viên0703770303  
 Phan Chí Hiếu CB thanh tra kiêm kế toán0703770303  
Phòng Tư pháp
 Nguyễn Văn Đợi Trưởng phòng0703770226  
 Nguyễn Văn Bảy Phó Trưởng phòng 0703770226 nvbay.hto@vinhlong.gov.vn
 Trương Văn AiCV Tư pháp0703770226  tvai.hto@vinhlong.gov.vn
Phòng VHTT
 Lưu Nhất Linh Trưởng phòng0703770306  
 Ninh Văn Luân P.Trưởng phòng0703770306  
 Trần Văn ẨnP.Trưởng phòng0703770306  
 Cao Tấn NghĩaCB tổng hợp0703770306  
 Nguyễn Văn MinhCông chức0703770306  
 Lê Thị Thanh TrangKế toán0703770306 ltttrang.hto@vinhlong.gov.vn
Phòng Y Tế
 Tô Hồng Huyện Trưởng phòng0703771724 thhuyen.hto@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn HiếuP.Trưởng phòng0703771724  
 Huỳnh Thị HuyềnKế toán0703771724  
 Lê Tấn ĐạtCông chức0703771724  
 Hứa Thanh Nhã Thủ quỹ-văn phòng0703771724  
 Dương Long SàngCông chức0703771724  
Phòng Tài nguyên & Môi trường
 Cao Văn Diển Trưởng phòng0703771630 cvdien.hto@vinhlong.gov.vn
 Lưu Văn Dũng P.Trưởng phòng0703771630  
 Nguyễn Thị CẩmP.Trưởng phòng0703771630  
 Lưu Văn LựcCông chức0703771630  
 Nguyễn Thanh Trung KTMT-Kế toán0703771630  
 Võ Văn CườngKỹ sư0703771630  
 Đoàn Thanh TuấnCông chức0703771630  
Phòng Giáo dục - Đào tạo
 Ngô Tấn Tín Trưởng phòng0703770361 nttin.hto@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Ngọc Khoảng P.Trưởng phòng0703770361 nnkhoang.hto@vinhlong.gov.vn
 Ngô Trí Đức P.Trưởng phòng0703770361 ntduc.hto@vinhlong.gov.vn
 Hà Ngọc MẫnKế toán0703770361  
 Nguyễn Văn ThâmCông chức0703770361  
 Bùi Văn QuangCông chức0703770361  
UBND xã
 XÃ LỤC SỸ THÀNH 0703780162  ubxlsythanh.hto@vinhlong.gov.vn
 XÃ PHÚ THÀNH 0703780183 ubxphuthanh.hto@vinhlong.gov.vn
 THI TRẤN TRÀ ÔN 0703770208 ubtttraon.hto@vinhlong.gov.vn
 XÃ THIỆN MỸ 0703770425 ubxthienmy.hto@vinhlong.gov.vn
 XÃ TÂN MỸ 0703770473 ubxtanmy.hto@vinhlong.gov.vn
 XÃ VĨNH XUÂN 0703884237 ubxvinhxuan.hto@vinhlong.gov.vn
 XÃ TÍCH THIỆN 0703884150 ubxtichthien.hto@vinhlong.gov.vn
 XÃ THUẬN THỚI 0703884103 ubxthuanthoi.hto@vinhlong.gov.vn
 XÃ HỰU THÀNH 0703889999 ubxhuuthanh.hto@vinhlong.gov.vn
 XÃ THỚI HÒA 0703889011 ubxthoihoa.hto@vinhlong.gov.vn
 XÃ HÒA BÌNH 0703722224 ubxhoabinh.hto@vinhlong.gov.vn
 XÃ NHƠN BÌNH 0703721206 ubxnhonbinh.hto@vinhlong.gov.vn
 XÃ XUÂN HIỆP 0703789804 ubxxuanhiep.hto@vinhlong.gov.vn